Jak wygląda prawidłowe przygotowanie dokumentacji produkcyjnej – praca na linii projektant – producent

Obwody PCB
ciekawostki

Obwody PCB muszą spełniać oczekiwania jakie przed nimi stawia finalny klient. Bardzo ważnym czynnikiem, który determinuje jakość płytek PCB, jest współpraca na linii projektant PCB a producent obwodów. Jeśli ta współpraca przebiega sprawnie, klient szybciej otrzyma pożądany produkt. Dlatego tak istotną rolę w całym procesie produkcyjnym odgrywa precyzyjna dokumentacja. Jeśli będzie ona niejasna, pozostawiająca wątpliwości doprowadzi to do wydłużenia czasu produkcji, ze względu na konieczność częstszych konsultacji zarówno z wykonawcą, jak i z klientem.

Czym charakteryzuje się dokumentacja wymagana przy produkcji PCB?

Stawiając się w roli producenta obwodów drukowanych warto mieć na uwadze fakt, że dla niego dobrze i precyzyjnie opracowane projekty to te, które nie budzą najmniejszych wątpliwości. Ważną kwestią jest także to, by były one zgodne z możliwościami technologicznymi producenta. Można wskazać na pięć zagadnień, które jeśli będą dobrze ujęte w dokumentacji to przełożą się na sprawniejsze i precyzyjniejsze wykonanie projektu.

#1 DRC – czyli Design Rule Check. W prostej linii odnosi się to do możliwości technologicznych producenta i określa minimalny zakres dopuszczalnych szerokości elementów takich jak ścieżki czy napisy, a także odległości pomiędzy nimi, czy rozmiary pierścieni, które otaczają otwory.

#2 Obrys – dobrą praktyką jest, by obrys zawierał kształty oraz położenie wszystkich wycięć i szczelin. Powinien on być umieszczany na osobnej warstwie. Jeśli obrys i wycięcia będą umieszczone na warstwach opisu, masek czy mozaik to pojawia się ryzyko, że inżynier CAM ich nie zauważy i nie zostaną wykonane na etapie produkcji.

#3 Warstwy opisowe – błędne przygotowanie warstwy opisowej to dość często spotykany błąd. Co może powodować? Brak czytelności, a także kompletności oznaczeń. Zatem bardzo istotną kwestią jest zachowanie odpowiednich wysokości znaków oraz grubości linii opisowej.

#4 Obróbka mechaniczna – ten element opracowania dokumentacji odnosi się do odpowiedniego, właściwego przygotowania oraz oznaczenia otworowania, a także szczelin na płycie. Jest to niezwykle ważna kwestia, która obejmuje również nie pozostawiające wątpliwości oznaczenie typu otworów. Całkiem często można spotkać się z tym, że mapy wierceń dostarczane są na osobnej warstwie projektu.

#5 Nazewnictwo plików warstw – bardzo ważną rzeczą jest to, by obrazy warstw były właściwie wygenerowane, to znaczy w tej samej skali i bez przesunięć. Najczęstszym standardem jest odpowiednie ułożenie warstw w widoku od górnej strony obwodu. To prowadzi do tego, że napisy na warstwach będą czytelne od strony elementów, a tekst na mozaikach, opisie czy maskach będzie widoczny od strony lutowania w lustrzanym odbiciu.

Znajomość zasad właściwego przygotowania dokumentacji jest niezwykle istotna i będzie świadectwem skrupulatności projektanta. Jednak nie mniejsze znaczenie będzie odgrywać świadomość ograniczeń technologicznych producenta obwodów. Te kwestie będą się w rezultacie przekładać na jakość i czas realizacji tego czy innego projektu.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

układy cyfrowe
ciekawostki
Układy cyfrowe – zalety i zastosowania

Urządzenia elektroniczne, a szczególnie niewielkie urządzenia mobilne (smartfony, tablety) stały się nieodzownym elementem życia codziennego. Żyjemy w erze cyfrowej i nic nie wskazuje na to, by era ta miała się wkrótce zakończyć. Przeciwnie – spodziewamy się, że szybki rozwój najnowszych technologii doprowadzi do opracowania kolejnych innowacyjnych urządzeń, które prędzej czy …

ciekawostki
Wpływ technologii na nasze życie

Jak technologia wpływa na nasze życie? Jak technologia wpływa na nasze życie, oraz czy można w ogóle mówić iż odgrywa ona w nim kluczowe i adekwatne do tego znaczenie? Przede wszystkim na samym początku zastanówmy się, jak często technologia znajduje w nim pewnego rodzaju wykorzystanie, szybko bowiem okaże się, iż …

prace magazynowe
ciekawostki
Prace magazynowe – najważniejsze informacje

Praca magazynowe czyli jakie Każda praca ma to do siebie, że nas po prostu męczy. Będzie tutaj w dużej mierze chodziło o to, że wykonując pewne z góry określone i ustalone czynności nasz organizm zaczyna się męczyć. Nie oznacza to oczywiście, że nie możemy sobie tutaj jakoś skutecznie pomóc. Co …